BVC-mottagning

På BVC tar vi emot barn och familjer i åldrarna 0-6 år. Här står barnet i centrum och vi arbetar med kostnadsfri förebyggande hälsoövervakning och rådgivning i allt som rör ditt barns hälsa och utveckling. Ingen fråga är för liten eller för stor, vårt mål är att ni ska känna trygghet! På BVC arbetar vi i team bestående av distriktssköterska, distriktsläkare och psykolog. Vi följer Region Hallands barnhälsovård/program och vaccinationsprogram.


Nybliven förälder

Kontakta oss så bokar vi ett hembesök där ni får träffa er BVC-sjuksköterska. Vi erbjuder hembesök till alla nyblivna föräldrar oavsett om det är första gången man blir förälder eller inte. Det spelar ingen roll om man fött barn eller adopterat barn.
För nyblivna mödrar erbjuds en särskild screeningundersökning för att upptäcka depression, en EPDS -intervju (Edinburgh Postnatal Depression Scale). Intervjun genomförs  av BVC-sköterskan.


Föräldragrupp

Vi erbjuder föräldragrupp till alla nyblivna föräldrar oavsett om det är första gången man blir förälder eller inte. Nya föräldragrupper startas kontinuerligt, din BVC-sköterska har mer information. Föräldragruppen är en del i föräldrautbildningen och där ingår olika kompetenser t ex barnpsykolog, barndietist, barnlogoped och bibliotekspersonal.


Amningsrådgivning

BVC-sköterskan kan ge råd om amning och har särskild utbildning för det. KONTAKTA OSS. 

Varmt välkommen!