Vaccination mot lunginflammation

Vaccination mot lunginflammation rekommenderas till riskgrupper. Det gäller dig som;
är 65 år eller äldre, har ett kraftigt nedsatt immunförsvar eller saknar mjälte eller har ett cochleaimplantat inopererat.
Det finns också andra tillstånd där det kan vara lämpligt att du vaccinerar dig mot lunginflammation. Prata med din läkare eller distriktssköterska!

Det finns två typer av vaccin mot lunginflammation, vilket vaccin som passar dig är individuellt och avgörs av den ordinerande vårdpersonalen som kan vara läkare eller distriktssköterska. Kontakta mottagningen för att boka tid för vaccination. Det går bra att prata med sköterska vid influensavaccinationen angående detta.

Läs gärna mer om vaccination mot lunginflammation på 1177 >

Vaccination mot lunginflamation Varberg - Husläkarna Varmbadhuset Varberg